Sołtys i Rada Sołecka Gutkowa zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 12 września (wtorek) 2023 roku o godzinie 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) przy ul. Bałtyckiej 135 w Olsztynie (budynek Oratorium przy parafii św. Wawrzyńca).

 

Tematy zebrania:

  • Sprawozdanie sołtysa z działalności.
  • Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania Funduszu Sołeckiego.
  • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie mienia sołeckiego.
  • Sprawy różne.

Zapraszają Paweł Karpeza – Sołtys wraz z Radą Sołecką