Sołtys i Rada Sołecka Jonkowa zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 10 września (niedziela) 2023 roku o godzinie 17.00 (I termin), 17.15 (II termin) w Domu Strażaka w Jonkowie (ul. Lipowa 2).

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Przesunięcie środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
  3. Przyjęcie wniosku i uchwały w sprawie rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszają
Sołtys i Rada Sołecka Jonkowa.