Sołtys, Radny i Rada Sołecka wsi Giedajty zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 9 września (sobota) 2023 roku o godzinie 18.00 (I termin), 18.15 (II termin) na placu rekreacyjno-sportowym w Giedajtach przy ul. Żurawiej.

 

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówienie propozycji przeniesienia środków z funduszu sołeckiego na rok 2023.
  6. Zapoznanie uczestników z projektami uchwał i wnioskami.
  7. Dyskusja.
  8. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz o przeniesienie środków z funduszu w 2023 roku.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszają
Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka