Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Sołectwa Wołowno – Bałąg na zebranie mieszkańców w dniu 22.09.2023r. (piątek) w świetlicy wiejskiej: I termin godz.: 19:00, II termin godz. 19:15.

 

Porządek zebrania:

  • Powitanie uczestników zebrania.
  • Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
  • Stwierdzenie ważności zebrania.
  • Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  • Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
  • Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
  • Dyskusja.
  • Przyjęcie uchwały akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
  • Wolne wnioski.
  •  Zamknięcie obrad.

 

Celem zebrania będzie przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2024.

Z poważaniem:
Joanna Marczewska – Sołtys