Pani Darii Żyro, rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Córki składają: Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

Kondolenejce o treści jak powyżej