Panu Józefowi Sender wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor oraz Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.

Kondolencje o treści jak powyżej.