Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

W dniu 30.07.2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jonkowo zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, w ramach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna szkoła +

Treść ogłoszenia o zamówieniu w ramach programu Zdalna szkoła +