Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, w terminie od dnia 17 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku - zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

 

W okresie trwania konsultacji, w terminie do dnia 7 listopada br. do Urzędu Gminy w Jonkowie nie złożono żadnych wniosków, uwag czy ankiet.

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” w formie uchwały przedłożono w dniu 8 listopada 2022 roku do Rady Gminy celem zaopiniowania i podjęcia uchwały.

 

Załączniki:

Tekst protokołu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji. (plik PDF, rozmiar: 47 kB)