Ze smutkiem żegnamy Jana Żakowicza, wieloletniego przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie. Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci rodzinie i najbliższym składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący i Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Kondolencje o treści jak powyżej.