Panu Edwardowi Siarkiewiczowi, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 Ramka z kondolencjami o treści jak powyżej.