Wójt Gminy Jonkowo złożyła wniosek i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup m.in. laptopów z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, flagą Polski i i logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W najbliższym czasie zostanie wypłacone gminie dofinansowanie a oczekujący sprzęt komputerowy zostanie przekazany odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, szkole i ostatecznym odbiorcom czyli uczniom i nauczycielom.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.