W związku z otwarciem przez rząd przedszkoli i żłobków z dniem 6 maja br. przygotowujemy się do ich ewentualnego otwarcia w dniu 11 maja.

Bezwzględnym warunkiem uruchomienia w/w placówek będzie spełnienie szeregu warunków reżimu sanitarnego, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą, a wprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Mając na celu spełnienie warunków bezpiecznego przybywania zarówno dzieci jak i pracowników obsługi, zwróciliśmy się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przeprowadzenie kontroli wszystkich planowanych do otwarcia placówek. Wyłącznie w przypadku zgody służb sanitarnych rozpoczniemy realizację zajęć opiekuńczych.

Zarządzenie wójta nr 38-2020 (format pliku: PDF, rozmiar: kB)

Zarządzenie wójta nr 39-2020 (format pliku: PDF, rozmiar: kB)

Pismo do służb sanitarnych nr 1 (format pliku: PDF, rozmiar: kB)

Pismo do służb sanitarnych nr 2 (format pliku: PDF, rozmiar: kB)

Wytyczne GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wytyczne GIS dla żłobków i klubów dziecięcych

Wytyczne MEN