W załącznikach zamieszczamy informacje i wzory dokumentów umożliwiających ubieganie się o świadczenia i pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy, ich przedstawicieli lub opiekunów w zakresie świadczeń jednorazowych, bezpłatnej pomocy psychologicznej, doraźnych świadczeń z pomocy społecznej i pomocy żywnościowej.

 

Załączniki:

Instrukcja postępowania w zakresie pomocy społecznej (format pliku: PDF, rozmiar: 141 kB) - plik zawiera tabele.

Informacje o aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy - (format pliku: PDF, rozmiar: 172 kB) - plik zawiera tabele.

Informacje o świadczeniach rodzinnych i opiece dzieci do lat 3 - (format pliku: PDF, rozmiar: 99 kB) - plik zawiera tabele.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (format pliku: DOCX, rozmiar: 32 kB) - plik do edycji.

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy (format pliku: DOCX, rozmiar: 26 kB) - plik do edycji, zawiera tabele.