Czas pracy zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej we Wrzesinie nie był tylko czasem nauki, ale również czasem kreatywności i pokazania swoich umiejętności. Talent plastyczny naszej uczennicy kl. VII, Andżeliki Sobolewskiej, został doceniony w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Literackim „Serce Kapsuły Czasu”. Był on jednym z etapów projektu „Kapsuła Czasu” realizowanego przez Fundację „TworzyMY Kraków”. 

Plakat Andżeliki. Kolejka ludzi. Na pierwszym planie postać z hologramem na oczach.W konkursie tym uczestnicy mieli za zadanie przedstawienie swojego wyobrażenia świata za 100 lat. Głównym zamysłem organizatora konkursu było zamknięcie prac plastycznych i literackich w kapsule czasu. Darowane one będą następnym pokoleniom, a sama kapsuła zostanie otwierana w interwałach czasowych: za 10, 25, 50, 75 i 100 lat. Wtedy to będzie następowało porównanie z teraźniejszością wizji przedstawionych w pracach uczestników.

Andżelika wykonała pracę plastyczną zatytułowaną „Droga w nieznane” i została Laureatem Honorowym konkursu, zdobywając złoty certyfikat potwierdzający zamknięcie pracy konkursowej w postaci oryginalnej i elektronicznej w kapsule czasu.

Andżeliko, gratulujemy serdecznie talentu i życzymy dalszych sukcesów.

Henryk Kita

SP Wrzesina