W piątek 19 maja 2023 r. w amfiteatrze w Ostródzie odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów z Warmii i Mazur.  Wydarzenie było okazją do wspólnego świętowania obchodów Dnia Sołtysa oraz wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz społeczności lokalnych.

 

Gminę Jonkowo w zjeździe reprezentowali sołtysi z: Godek (Justyna Piotrowska), Giedajt (Danuta Paprota), Gutkowa (Paweł Karpeza), Mątek (Ewelina Pawłowska), Stekin (Cezary Wrona), Warkał (Jan Aleksandrowicz) i Wrzesiny (Marcin Dremo).

Podczas Forum w Ostródzie stu sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazła się sołtys Justyna Piotrowska z Godek. Gratulujemy!

 

Zdjęcie grupy osób stojących na scenie.    Zdjęcie sceny podczas przemówienia marszałka województwa.

 

Zdjęcie sceny podczas wręczania wyróżnień dla sołtysów.   Zdjęcie pani sołtys z Godek, trzymającej w rękach dyplom wyróżnienia.