Zdjęcie przedstawiające dwie świnie. Jedna stoi w korycie, druga przy nim.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, że od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Zdjęcie przedstawiające monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości.

Witam Wszystkich Mieszkańców wsi Warkały i jednocześnie informuję, że został nam przyznany Fundusz Sołecki na 2022 r. w kwocie 38.967,35 zł, który poprzez głosowanie mieszkańców zostanie rozdysponowany na pożyteczne cele dla poprawy wizerunku wsi.

Zdjęcie przedstawiające ciśnieniomierz elektroniczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku informuje o Programie "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego" (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Grafika przedstawiająca traktor oraz stada ptaków na tle zachodzącego słońca.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Zdjęcie przedstawiające twarze dzieci.

English Club zaprasza na wakacyjne kursy językowe. Zapisy pod numerem telefonu 734 214 954.

Grafika przedstawiająca plamę farby z której wyłaniają się ludzkie postaci. Grafika zawiera tekst: ekologicznie odpowiedzialni.

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zaprasza uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat z terenu 8 gmin: Dąbrówno, Grunwald, Jonkowo, Łukta, Miłakowo, Morąg, Ostróda, Świątki do udziału w projekcie „Ekologicznie odpowiedzialni”.

Zdjęcie przedstawiające widok plaży morskiej.

Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Warkał do wyjazdu nad morze w dniu 31.07.2021 r.

Zdjęcie przedstawiające dwie tablice suchościeralne z przyklejonymi kartkami papieru oraz kolorowe markery.

Centrum Innowacyjnej Edukacji zaprasza mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projektach aktywizujących.