Zdjęcie wykonane od tyłu, przedstawiające młodą osobę piszącą długopisem na kartce długi tekst.

Już w najbliższy czwartek, 11.11.2021 r., rozegrane zostanie największe w Polsce dyktando. Do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić na ile dobrze znają ortografię, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Najważniejszym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zebranie jak największych środków dla potrzebujących. 

Zdjęcie przedstawiające dwie małe świnie śpiące obok siebie

Plan bezpieczeństwa biologicznego jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

Zdjęcie przedstawiające ziemniaki wysypujące się z worka.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na webinarium pn. „Rozwiązania technologiczne z zakresu zbioru roślin i przechowywania plonów z uwzględnieniem metod ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych ziemniaka”,  organizowanym w dniu  10.11.2021 roku o godz. 10:00 które odbędzie się  na platformie ZOOM.

Grafika przedstawiająca dwie tabliczki na tle zieleni. Na tabliczkach napisy: Pupki oraz sołtys i rada sołecka

Rada Sołecka wraz z Mieszkańcami wsi Pupki informują, że w dn. 17.10.2021 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej spotkanie, którego uczestnikami byli Sołtys wsi Pupki, Rada Sołecka, mieszkańcy oraz Radny Bartłomiej Kolasa.

Zdjęcie przedstawiające młodą osobę piszącą długopisem na kartce.

Portal edukacyjny dyktanda.pl serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej!

Zdjęcie przedstawiające dwie osoby siedzące po obu stronach stołu i prowadzące rozmowę.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Zdjęcie przedstawiające maszynę do pisania z kartką zawierającą napis: zebranie wiejskie.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie dotyczące planowanej budowy chodnika, które odbędzie się dnia 17.10.2021 o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej.

Zdjęcie przedstawiające stos banknotów o różnym nominałach.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki informują, że podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dn. 19.09.2021 r. podjęto decyzję o następującym rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na rok 2022: