Pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia zdrowia,radości i pomyślności w całym nadchodzącym roku 2021 dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Warkały życzą: Sołtys Jan Aleksandrowicz wraz z Radą Sołecką.