Baner z logo funduszy europejskich, programu Polski cyfrowej oraz flagami Polski i Unii Europejskiej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W związku z tym, poza diagnozą cyberbezpieczeństwa, której przeprowadzenie jest obowiązkowym elementem projektu, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy – 23 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną rozdysponowane na placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie, Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie.

Kolejnym etapem realizacji Grantu będzie przeprowadzenie przetargu przez Urząd Gminy na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem, a w wyniku tego postępowania nastąpi wybór oferenta. Realizacja Grantu zakończy się dostawą i uruchomieniem sprzętu wraz z oprogramowaniem w poszczególnych placówkach oświatowych.