Baner z logo Funduszy Europejskich oraz flagami Polski i Unii Europejskiej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Umowa przewiduje otrzymanie grantu w wysokości 463 840,00 zł na zakup 17 komputerów stacjonarnych, 122 laptopów oraz 2 tabletów. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłoniony zostanie wykonawca zamówienia, który dostarczy sprzęt a w kolejnym kroku zostanie przekazany wnioskodawcom.

Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł.

Gmina Jonkowo - za pośrednictwem instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa - złożyła wniosek zbiorczy w programie Granty PPGR. Złożenie wniosku poprzedziła szczegółowa i pracochłonna weryfikacja informacji podanych w złożonych przez Mieszkańców wnioskach – oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz zmieniającymi się wytycznymi. Po dokładnej ocenie zdecydowano o odrzuceniu 30 wniosków ze względu na fakt, że krewny nie pracował w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (był to inny zakład niż PPGR), brak jest dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w zlikwidowanym PPGR, dziecko nie jest mieszkańcem Gminy Jonkowo, wnioskodawca otrzymał środki na zakup sprzętu komputerowego z innego programu. W tym miejscu dziękujemy Państwu za podjęcie się uzupełnienia dokumentacji, w tym dostarczenia potwierdzeń zatrudnienia swoich krewnych w zlikwidowanych PPGR.

O postępach prac nad realizacją umowy będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Jonkowo