Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, flagą Polski i logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta

Gmina Jonkowo zakończyła wdrażanie projektu  pt. „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta”, na który pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 Łączna wartość projektu wyniosła 913 783,25 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 746 074,23 zł.

Celem projektu jest uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Gminie Jonkowo, tak aby stały się dostępne drogą elektroniczną  (poprzez sieć Internet) dla mieszkańców.

Wdrożenie projektu wymagało szeregu działań, dzięki którym zakładane cele zostały zrealizowane. Pierwszym z nich była modernizacja infrastruktury sieciowej i zakup sprzętu teleinformatycznego, drugim integracja systemów informatycznych urzędu gminy z platformą ePUAP oraz implementacja systemów e-usług wraz z platformą internetową, poprzez którą z e-usług korzystać będą mieszkańcy gminy. Platforma dzięki zastosowaniu wytycznych WCAG 2. jest w pełni dostępna i przyjazna dla osób niepełnosprawnych np. niedowidzących.

W ramach niezbędnego doposażenia urzędu w sprzęt teleinformatyczny zmodernizowana została m.in. serwerownia, która została wyposażona w szafę teleinformatyczną, nowy serwer oraz inny dodatkowy osprzęt. Na parterze urzędu gminy utworzono punkt obsługi klienta dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach integracji systemów teleinformatycznych i usprawnienia pracy urzędu wdrożony został m.in. elektroniczny obieg dokumentów, a pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w ich obsłudze.

Zdjęcie biura podawczego w urzędzie gminy. Na pierwszym planie lada dla interesantów, w głębi szafki na dokumenty

W tym momencie rodzi się pytanie co dzięki wdrożeniu projektu zyskają urzędnicy, a co mieszkańcy? Dzięki tym działaniom pracownicy urzędu zyskają automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminują pomyłki, nastąpi redukcja obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami tym samym  prowadząc do poprawy jakości pracy. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępniania możliwości załatwiania spraw przez Internet.

Ilustracja poglądowa strony startowej serwisu e.jonkowo. W nagłówku herb gminy i zdjęcie urzędu.

Uruchomienie platformy internetowej e.jonkowo.pl daje użytkownikowi (mieszkańcowi, podatnikowi czy przedsiębiorcy) szereg nowych możliwości wejścia w interakcję z gminą poprzez dostępne na niej e-usługi. Pierwszym krokiem, aby korzystać w pełni z możliwości jakie daje platforma jest przeprowadzenie rejestracji. Po założeniu konta (prawy górny róg – REJESTRACJA) kolejnym krokiem będzie weryfikacja podanych przy rejestracji danych. Zrobimy to za pomocą profilu zaufanego lub osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy celem potwierdzenia tożsamości. Dzięki platformie internetowej będzie można załatwić szereg spraw, które teraz wymagają wizyty w urzędzie. Wśród nich można wymienić m.in. zagadnienia związane z podatkami lokalnymi (od nieruchomości, środków transportu, rolnego czy leśnego) od osób fizycznych i prawnych. Będziemy mogli np. nie tylko złożyć deklaracje podatkowe, ale również sprawdzić czy nie zalegamy z podatkiem oraz dokonać za niego płatności dzięki dostępnej usłudze e-płatności. 

 Przez platformę składać będzie można również wnioski:

-   o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

-   o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-   o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

-   o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych-   zatwierdzenie podziału nieruchomości

Udogodnieniem na portalu e.jonkowo.pl dla zarejestrowanych mieszkańców jest system powiadomień. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł wybrać temat powiadomień, które będzie otrzymywał  poprzez SMS lub e-mail.  Otrzymywane informacje będzie można zdefiniować tematycznie np. o zbliżających  się terminach płatności podatków,  imprezach organizowanych przez gminę lub sprawach dotyczących danego sołectwa. Dodatkowo będzie możliwość wysyłania komunikatów o zagrożeniach przewidywanych na terenie Gminy Jonkowo takie jak ulewne deszcze, wichury, obfite opady śniegu, czy też przerwy w dostawie wody,  jak i o działaniach kryzysowych podejmowanych na naszym terenie.

Dzięki możliwościom wdrożonego projektu każdy mieszkaniec korzystający z  udogodnień systemu, będzie miał nie tylko szybszy dostęp do świadczonych przez urząd usług, ale również zaoszczędzi czas i pieniądze. Mając na względzie wyżej wymienione udogodnienia zachęcamy do rejestracji w systemie i korzystania z platformy e.jonkowo.pl