Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 8 sierpnia 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Przedszkola z gminy Jonkowo.
  5. Spotkanie z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich w Łomach.
  6. Zaopiniowanie projektu w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  7. Przyjęcie protokołu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.