Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska zwołują wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej na dzień 18.08.2023 r. , które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie sprawozdania Gminy Jonkowo za II kwartał 2023 roku.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.