Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus. ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej siódmej (LXVII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 27 lipca 2023 roku o godz. 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. (opinia, dyskusja, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (obręb Szałstry, nr ewidencyjny 219, pow. 27 400 m²) (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 86/110, pow. 700 m²) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie (opinia, dyskusja, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Jonkowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.( centrum Jonkowa) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Krokusowa) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Szałwiowa) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Diamentowa) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Szmaragdowa) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat. (obręb Stękiny, nr ewidencyjny 79/8, pow. 625 m²) - (opinia, dyskusja, głosowanie).
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.