Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 27 lipca 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167/51 i 167/52 obręb Gutkowo.
 5. Zaopiniowanie podania w sprawie zakupu działki zabudowanej budynkiem gospodarczym. (obręb Gamerki Wielkie, nr ewidencyjny 50/17, pow. 761 m²)
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przekazania części działki. (obręb Łomy, nr. ewidencyjny 227/2)
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat. (obręb Stękiny, nr ewidencyjny 79/8, pow. 625 m²)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (obręb Szałstry, nr ewidencyjny 219, pow. 27 400 m²)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 86/110, pow. 700 m²)
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( obręb Jonkowo, nr ewidencyjny 181, pow. 230m²)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo. (centrum Jonkowa)
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Krokusowa)
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Szałwiowa)
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Szmaragdowa)
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały. (ulica Diamentowa)
 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.