Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 27 lipca 2023 r. o godzinie 10:30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Sprawy różnie.
  7. Zamknięcie posiedzenia.