Przewodniczący Komisji Statutowej Bartłomiej Kolasa zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 27 lipca 2023 roku o godzinie 11:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jonkowo.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.