Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, o zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 29.06.2023 r, które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.