Przewodniczący Komisji Statutowej, Bartłomiej Kolasa, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 26 maja 2023 roku (piątek) na godzinę 7:30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jonkowo.
  5. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.