Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 30.05.2023 r. o godzinie 8:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie tematu dotyczącego skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
  5. Sprawy różnie.
  6. Zamknięcie posiedzenia.