Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej (LX), nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 9 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - dyskusja ,opinia, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok - dyskusja ,opinia, głosowanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako część działek o nr. 5 i nr. 4/6, obręb Jonkowo, o powierzchni 70m2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres kolejnych  3 lat - dyskusja ,opinia, głosowanie.
  7. Zamknięcie obrad.