Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 22 marca 2023 roku, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty.
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 1, pow. 62,39 m²)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 2, pow. 37,77 m²)
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 3, pow. 39,77 m²)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr ewid 90/1, obręb Stekiny, 208 m². )
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie zakupu części działki. (nr ewid. 181, obręb Jonkowo, około 226 m²)
 13. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przekazania części działki na wytyczenie drogi. (nr ewid. 227/2 obręb Łomy)
 14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Gospodarki za 2022 rok.
 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 27.01.2023 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.