Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 20.02.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie tematu dotyczącego skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jonkowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie.
  7. Omówienie skargi na Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jonkowie oraz Sekretarza Gminy Jonkowo.
  8. Przyjęcie protokołów.
  9. Sprawy różnie.
  10. Zamknięcie posiedzenia.