Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady pięćdziesiątej dziewiątej (LIX) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 27.01.2023 roku (piątek) o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany budżetuna 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz.56) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju na 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej ma 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji na 2023 rok (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.