Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 27.01.2023 r. które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  5. Zapoznanie z pismem Mieszkańca gminy Jonkowo w sprawie regulaminu utrzymania dróg i zieleni na terenie gminy Jonkowo.
  6. Zaopiniowanie Planu Pracy Komisji Gospodarki na 2023 r.
  7. Przyjęcie protokołu nr 12/2022 z dnia 29.12.2022r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.