Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 27.01.2023 r. (środa) o godzinie 9:45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności komisji za 2022 rok oraz planu pracy na 2023 rok.
  5. Sprawy różnie.
  6. Zamknięcie posiedzenia.