Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 04.01.2023 r. (środa) o godzinie 16:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie tematu dotyczącego użyczenia świetlicy w miejscowości Łomy.       
  5. Podjęcie tematu dotyczącego skargi na Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie (Natalia B.).
  6. Podjęcie tematu dotyczącego skargi na Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie (Paulina D.).
  7. Sprawy różnie.
  8. Zamknięcie posiedzenia.