Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29.12.2022 r. (czwartek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo (działka o nr. 200/6).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Wołowno, działka o nr. 175/1).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo ( Szałstry, działka o nr. 45/3).
 7. Podjęcie dyskusji na temat działań związanych z kontunuowaniem prac nad regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Jonkowo.
 8. Przyjęcie protokołu nr 10/2022 z dnia 28 października 2022 r.
 9. Przyjęcie protokołu nr 11/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.