Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LVII, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, głosowanie).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, głosowanie).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu (dyskusja, głosowanie).
  7. Zamknięcie obrad.