Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 20.12.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia .
  • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Podjęcie tematu dotyczącego użyczenia świetlicy w miejscowości Łomy.       
  • Podjęcie tematu dotyczącego skargi na Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie.
  • Przyjęcie protokołu nr 6/2022 z dnia 27 października 2022 r.
  • Sprawy różnie.
  • Zamknięcie posiedzenia.