Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29.11.2022 r. (wtorek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10:00.

 

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jonkowo w ramach pomocy de minimis.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie posiedzenia.