Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29.11.2022 r. (wtorek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych „na żądanie” przy drodze powiatowej nr 1368N.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. 140/11, obręb Jonkowo)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej otwarcia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt na terenie Gminy Jonkowo.
 9. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zamiany części działki o nr. ewid. 21, obręb Jonkowo , na część działki gminnej o nr. ewid. 20, obręb Jonkowo.
 10. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu części działki gminnej o nr ewid. 27, obręb Jonkowo .
 11. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu działki gminnej drogowej o nr. ewid. 262, obręb Mątki.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.