Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28.10.2022 r. (piętek) o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

                   

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LIV/436/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej powiatowi olsztyńskiemu (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (działka nr 82 o powierzchni 1432m2, obręb Porbady) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działka nr 77/94 o powierzchni 106m2, obręb Jonkowo na działkę nr 77/42 o powierzchni 357m2, obręb Jonkowo) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka nr 86 , o powierzchni 194m2, obręb Stękiny) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka nr 90 , o powierzchni 236m2, obręb Stękiny) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka nr 114/6 , o powierzchni 1210m2, obręb Szałstry) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 17m2, działka nr 39/26 i 38/1, obręb Jonkowo) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (dyskusja, opinia, głosowanie).
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.