Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 28.10.2022 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 10:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie podania dotyczącego otwarcia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt na terenie Gminy Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (działka nr 82 o powierzchni 1432m2, obręb Porbady).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (działka nr 77/94 o powierzchni 106m2, obręb Jonkowo na działkę nr 77/42 o powierzchni 357m2, obręb Jonkowo).
 7. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka nr 86 , o powierzchni 194m2, obręb Stękiny).
 8. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka nr 90 , o powierzchni 236m2, obręb Stękiny).
 9. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka nr 114/6 , o powierzchni 1210m2, obręb Szałstry)
 10. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 17m2, działka nr 39/26 i 38/1, obręb Jonkowo)
 11. Podjęcie tematu użyczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomy.
 12. Podjęcie tematu dotyczącego dojazdu do jeziora w miejscowości Gamerki Wielkie.
 13. Podjęcie tematu dotyczącego wniosku mieszkanki Gminy Jonkowo o rozbudowę sieci wodociągowej (wyjazd w teren).
 14. Przyjęcie protokołu 9/2022 z dnia 28 września 2022 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.