Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28.10.2022 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr LIV/436/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi olsztyńskiemu.
 9. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 28.09.2022 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.