Przewodniczący Komisji Statutowej, Bartłomiej Kolasa, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 3. grudnia 2021 roku (piątek) na godzinę 8:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jonkowo.
  4. Przyjęcie protokołu nr 3/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.