Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, informuje o posiedzeniu Komisji dnia 2. grudnia 2021 roku  (czwartek) o godz. 9:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Kontrola wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok.
  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.