Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Aneta Terlikowska-Kuchta, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 17 lipca 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Jonkowo.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.