Przewodniczący Komisji Gospodarki, Marek Aszkiełowicz, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 16 lipca 2024 r. o godzinie 16:00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Jonkowie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej procedowanych spraw, Komisja będzie pracowała w terenie zgodnie z porządkiem posiedzenia.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
  5. Podjęcie tematu zalewania działki przy adresie Wrzesina 39 oraz działki sąsiedniej.
  6. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 4/12 i 4/13 obręb Warkały.
  7. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prywatnych działek.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.