Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Marek Zieliński, ma zaszczyt zaprosić na obrady czwartej (IV) Sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 17  lipca 2024 roku o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.